Archive for tháng tư 2016

 • Trạng Quỷnh - Tập 337: Quỷnh giận mợ
 • Trạng Quỷnh - Tập: Quỷnh giả ngu
 • Con rùa hút máu người
 • Trạng Quỷnh - Tập: Trời sụp
 • Trạng Quỷnh - Tập: Võ sư khỉ đột
 • Trạng Quỷnh - Tập: Con cá ma
 • Trạng Quỷnh - Tập: Chữa bệnh ngủ nhiều
 • Trạng Quỷnh - Tập: Chữa bệnh keo kiệt
 • Trạng Quỷnh - Tập: Chữa bệnh chảnh
 • Trạng Quỷnh - Tập 334: Thành Hoàng cho chữ
 • Trạng Quỷnh - Tập: Trộm đổi trộm
 • Trạng Quỷnh - Tập: Trị tộ thích hơn thua
 • Trạng Quỷnh - Tập: Quỷnh được kén rể
 • Trạng Quỷnh - Tập: Không sợ vợ
 • Trạng Quỷnh - Tập: Con lươn vàng
 • Trạng Quỷnh - Tập: Chú Lu bị lừa
 • Trạng Quỷnh - Tập: Thần cân
 • Trạng Quỷnh - Tâp: Đốt nhầm đại pháo
 • Trạng Quỷnh - Tập 346: Ma lu
 • Trạng Quỷnh - Tập 345: Giải oán
 • Trạng Quỷnh - Tập 352: Đi làm cho vui
 • Trạng Quỷnh - Tập 334: Nhét quan vào lu
 • Trạng Quỷnh - Tập: Quỷnh bắt ma
 • Trạng Quỷnh - Tập: Chúc Tết
 • Trạng Quỳnh - Tập: Gà chỉ có cái đầu
 • Trạng Quỷnh - Tập 358: Trốn việc nhà
 • Trạng Quỷnh - Tập: Đại Chiến Na Tra
 • Trạng Quỷnh - Tập 327: Thuyền ma
 • Trạng Quỷnh - Tập 323: Tại Cây Dù
 • Trạng Quỷnh - Tập: 322: Củ Sâm Hạ Tướng Cướp
 • Trạng Quỷnh - Tập 321: Mua móng trâu
 • Trạng Quỷnh - Tập 320: Truy Tìm Hoa Cúc Vàng
 • Trạng Quỷnh - Tập 319: Con Hầu Chí Nghĩa
 • Trạng Quỷnh - Tập 318: Sừng Tê Giác
 • Trạng Quỷnh - Tập 317: Đò Nhà
 • Trạng Quỷnh - Tập 316: Cưỡi Heo Ra Trận
 • Trạng Quỷnh - Tập 315: Làm Đẹp
 • Trạng Quỷnh - Tập 314: Học Trò Già
 • Trạng Quỷnh - Tập 312: Không Đánh Mà Thắng
 • Trạng Quỷnh - Tập 311: Heo Biết Công Bằng
 • Trạng Quỷnh - Tập 310: Con Tôm Có Tiền
 • Trạng Quỷnh - Tập 309: Sư Cô Bắt Trộm
 • Trạng Quỷnh - Tập 308: Văn Đuổi Hà Bá
 • Trạng Quỷnh - Tập 307: Vợ Hại Chú Lu
 • Trạng Quỷnh - Tập 306: Con Trai Của Thái Giám
 • Trạng Quỷnh - Tập 305: Cướp Gặp Trộm
 • Trạng Quỷnh - Tập 304: Vì Phải Đền Ơn
 • Trạng Quỷnh - Tập 303: Ca Sĩ
 • Trạng Quỷnh - Tập 285: Của Trời Không Cho
 • Trạng Quỷnh - Tập 284: Nỏ Thần

 • Trạng Quỷnh - Tập 283: Mời Lộn Thầy
 • Trạng Quỷnh - Tập 282: Tội Khinh Người
 • Trạng Quỷnh - Tập 281: Đi Cọp
 • Trạng Quỷnh - Tập 280: Gánh Xiếc Ba Người
 • Trạng Quỷnh - Tập 279: Thần Phá Của
 • Trạng Quỷnh - Tập 278: Cứu Tinh
 • Trạng Quỷnh - Tập 277: Lân Đá Vẫy Đuôi
 • Trạng Quỷnh - tập 276: Tội tày trời
 • Trạng Quỷnh - tập 275: Thầy Rắn
 • Trạng Quỷnh - tập 262: Tuyệt Phẩm
 • Trạng Quỷnh - tập 256: Mợ Quỳnh ra tay
 • Trạng Quỷnh - Tập 272: Kẻ cướp đi tu
 • Trạng Quỷnh - Tập 268: Ông Từ Từ
 • Trạng Quỷnh - Tập 253: Thằng Tí siêu phàm
 • Trạng Quỷnh - Tập 250: Anh không thương em
 • Trạng Quỷnh - Tập 249: Con trai quan sứ
 • Trạng Quỷnh - Tập 248: Ba hoa mang họa
 • Trạng Quỷnh - Tập 247: Đứa học trò kỳ lạ
 • Trạng Quỷnh - Tập 246: Quan hại quan
 • Trạng Quỷnh - Tập 245: Chữa bệnh nói nhiều
 • Trạng Quỷnh - Tập 244: Bà Đạo Chích
 • Trạng Quỷnh - Tập 243: Mẫu đơn
 • Trạng Quỷnh - Tập 242: Cục cưng đi lạc
 • Trạng Quỷnh - Tập 241: Ông chồng dưới ao
 • Trạng Quỷnh - Tập 240: Phong Linh
 • Trạng Quỷnh - Tập 239: Dây tơ đen
 • Trạng Quỷnh - Tập 238: Bữa tiệc độc đáo
 • Trạng Quỷnh - Tập 237: Lão hiệp sĩ
 • Trạng Quỷnh - Tập 236: Bà Đồ
 • Trạng Quỷnh - Tập 235: Quan hiếm có
 • Trạng Quỷnh - Tập 234: Cuộc phiêu lưu của thằng bé sơ sinh
 • Trạng Quỷnh - Tập 233: Quan thái y tuyển học trò
 • Trạng Quỷnh - Tập 232: Người đẹp sơn cước
 • Trạng Quỷnh - Tập 231: Chú Lu đi thi
 • Trạng Quỷnh - Tập 230: Quyển sách thuốc
 • Trạng Quỷnh - Tập 229: Kẻ có biệt tài
 • Trạng Quỷnh - Tập 228: Cậu ấm mộng mơ
 • Trạng Quỷnh - Tập 227: Thành Hoàng mất tích
 • Trạng Quỷnh - Tập 226: Hành trình về nhà
 • Trạng Quỷnh - Tập 225: Đầu xuân lắm chuyện
 • Trạng Quỷnh - Tập 224: Ông Lụy
 • Trạng Quỷnh - Tập 223: Chuyện bất ngờ
 • Trạng Quỷnh - Tập 222: Hiểu lầm người tốt
 • Trạng Quỷnh - Tập 221: Nếm mùi cho biết
 • Trạng Quỷnh - Tập 220: Bồng Lai lộ
 • Trạng Quỷnh - Tập 219: Ông Địa Quỷnh
 • Trạng Quỷnh - Tập 218: Hai người con nuôi
 • Trạng Quỷnh - Tập 217: Sáng ghét - chiều thương
 • Trạng Quỷnh - Tập 216: Thầy bệnh
 • Trạng Quỷnh - Tập 215: Xì lớn, Xì nhỏ
 • Trạng Quỷnh - Tập 214: Con ma nhân hậu
 • Trạng Quỷnh - Tập 213: Xem tiền như rác
 • Trạng Quỷnh - Tập 212: Con thủy quái
 • Trạng Quỷnh - Tập 211: Tệ hơn con gái
 • Trạng Quỷnh - Tập 210: Sấm con Nhồng
 • Trạng Quỷnh - Tập 209: Quỷnh ở ác
 • Trạng Quỷnh - Tập 208: Cồn dê
 • Trạng Quỷnh - Tập 207: Sư bảo mẫu
 • Trạng Quỷnh - Tập 206: Dâu chua
 • Trạng Quỷnh - Tập 205: Lừa gặp Phỉnh
 • Trạng Quỷnh - Tập 204: Quạt thần cứu thần Quạt
 • Trạng Quỷnh - Tập 203: Cô Chiêu Chiêu
 • Trạng Quỷnh - Tập 202: Đi tìm kỳ nam
 • Trạng Quỷnh - Tập 201: Hai Ruồi bất nghĩa
 • Trạng Quỷnh - Tập 200: Mừng thọ 200 tuổi
 • Trạng Quỷnh - Tập 199: Nội công thần sầu
 • Trạng Quỷnh - tập 198: Con ngựa sủa gâu gâu
 • Trạng Quỷnh - Tập 197: Thằng Quéo đổi đời
 • Trạng Quỷnh - Tập 196: Của Thiên Lôi trả ông Địa
 • Trạng Quỷnh - Tập 195: Nữ nhi trừ bạo
 • Trạng Quỷnh - Tập 194: Cây xoan có ma
 • Trạng Quỷnh - Tập 193: Kẻ cướp cho vay
 • Trạng Quỷnh - Tập 192: Hội thử giày
 • Trạng Quỷnh - Tập 191: Thằng Bò mọc đuôi bò
 • Trạng Quỷnh - Tập 190: Chúc tết
 • Trạng Quỷnh - Tập 189: Mẹo lấy tên
 • Trạng Quỷnh - Tập 188: Nhặt được báu vật
 • Trạng Quỷnh - Tập 187: Cọp ăn đuôi bò
 • Trạng Quỷnh - Tập 186: Cục cân của quan
 • Trạng Quỷnh - Tập 185: Nhà sư nửa tháng
 • Trạng Quỷnh - Tập 184: Như hai giọt nước
 • Trạng Quỷnh - Tập 183: Ma giấu quan huyện
 • Trạng Quỷnh - Tập 182: Nữ sanh ngoại tộc
 • Trạng Quỷnh - Tập 181: Bắt ma ra thầy thuốc
 • Trạng Quỷnh - Tập 180: Bắt cóc nhân tài
 • Trạng Quỷnh - Tập 179: Một phát hai quan
 • Trạng Quỷnh - Tập 178: Ảo thuật gia
 • Trạng Quỷnh - Tập 177: Giả danh bảng nhãn
 • Trạng Quỷnh - Tập 176: Chúa Thượng ham vui
 • Trạng Quỷnh - Tập 175: Ông già bán bánh tiêu
 • Trạng Quỷnh - Tập 174: Ép cung
 • Trạng Quỷnh - Tập 173: Con khỉ câm
 • Trạng Quỷnh - Tập 172: Ông Địa kén ăn
 • Trạng Quỷnh - Tập 171: Con cú vọ xui xẻo
 • Trạng Quỷnh - Tập 170: Lồng đèn độc đáo
 • Trạng Quỷnh - Tập 169: Bắt cóc nhầm
 • Trạng Quỷnh - Tập 168: Voi đi kiện
 • Trạng Quỷnh - Tập 167: Trại mồ côi
 • Trạng Quỷnh - Tập 166: Quan huyện trộm bò
 • Trạng Quỷnh - Tập 165: Được đuổi học
 • Trạng Quỷnh - Tập 164: Ý trời
 • Trạng Quỷnh - Tập 163: Đóng cửa nhà hát
 • Trạng Quỷnh - Tập 162: Qua Tàu cứu mẹ
 • Trạng Quỷnh - Tập 161: Công đức xây chùa
 • Trạng Quỷnh - Tập 160: Chú Lu thù vặt
 • Trạng Quỷnh - Tập 159: Lừa ma xó
 • Trạng Quỷnh - Tập 158: Chợ bay
 • Trạng Quỷnh - Tập 157: Thằng bé mặc áo giáp
 • Trạng Quỷnh - Tập 156: Người nấu điềm lành
 • Trạng Quỷnh - Tập 155: Cụ Thượng tác oai
 • Trạng Quỷnh - Tập 154: Cây xoài tứ quý
 • Trạng Quỷnh - Tập 153: Cây kèn đắt giá
 • Trạng Quỷnh - Tập 152: Con Trĩ sổ chuồng
 • Trạng Quỷnh - Tập 151: Đòi công
 • Trạng Quỷnh - Tập 150: Người Trời
 • Trạng Quỷnh - Tập 149: Kế độc
 • Trạng Quỷnh - Tập 148: Nuôi mẹ
 • Trạng Quỷnh - Tập 147: Trộm Thành Hoàng
 • Trạng Quỷnh - Tập 146: Trả ơn
 • Trạng Quỷnh - Tập 145: Bệnh cả làng
 • Trạng Quỷnh - Tập 144: Cây bút thần
 • Trạng Quỷnh - Tập 143: Cầu ông Rớt
 • Trạng Quỷnh - Tập 142: Mua bóng râm
 • Trạng Quỳnh - Tập 141: Con trai của Chúa
 • Trạng Quỷnh 140: Phú ông tìm vợ
 • Trạng Quỷnh - Tập 139: Quà Tết
 • Trạng Quỷnh - Tập 138: Con Thuồng Luồng
 • Trạng Quỷnh - Tập 137: Trường Long Mạch
 • Trạng Quỷnh - Tập 136: Chú Lu cưới vợ
 • Trạng Quỷnh - Tập 135: Diều vải cứu nạn
 • Trạng Quỷnh - Tập 134: Bắt mặt trời
 • Trạng Quỷnh - Tập 133: Cứu dòng sông
 • Trạng Quỷnh - Tập 132: Bắt heo rừng
 • Trạng Quỷnh - Tập 131: Cận vệ khỉ
 • Trạng Quỷnh - Tập 130: Eo tử thần
 • Trạng Quỷnh - Tập 129: Đầu to lắm kế
 • Trạng Quỷnh - Tập 128: Quan án phó
 • Trạng Quỷnh - Tập 127: Thần Giếng
 • Trạng Quỷnh - Tập 126: Quan thật, Quan giả
 • Trạng Quỷnh - Tập 125: Chiến tranh đậu phộng
 • Trạng Quỷnh - Tập 124: Uống mật gấu
 • Trạng Quỷnh - Tập 123: Cọp sún răng
 • Trạng Quỷnh - Tập 122: Ngài Tề
 • Trạng Quỷnh - Tập 121: Một hủ tục
 • Trạng Quỷnh - Tập 120: Người đạo đức
 • Trạng Quỷnh - Tập 119: Nàng Quỷnh đa mưu
 • Trạng Quỷnh - Tập 118: Học lấy tiếng
 • Trạng Quỷnh - Tập 117: Đám Giỗ Trạng Quỳnh
 • Trạng Quỷnh - Tập 116: Trạng Quỳnh cứu Trạng Quỷnh
 • Trạng Quỷnh - Tập 115: Hũ vàng
 • Trạng Quỷnh - Tập 114: Mùi cô đơn
 • Trạng Quỷnh - Tập 113: Thầy pháp hết thời
 • Trạng Quỷnh - Tập 112: Tiểu thư kén chồng
 • Trạng Quỷnh - Tập 111: Thi "Giò-Gà"
 • Trạng Quỷnh - Tập 110: Con Dã Nhân
 • Trạng Quỷnh - Tập 109: Công tử ham chơi
 • Trạng Quỷnh - Tập 108: Tội nhất đao
 • Trạng Quỷnh - Tập 107: Bắt cóc Thái tử
 • Trạng Quỷnh - Tập 106: Cầu mưa mượn súng
 • Trạng Quỷnh - Tập 105: Quan huyện lên Thiên Đình
 • Trạng Quỷnh - Tập 104: Quan huyện lên Thiên đình
 • Trạng Quỷnh - Tập 103: Bắt người lấy điểm
 • Trạng Quỷnh - Tập 102: Đại lão gia
 • Trạng Quỷnh - Tập 101: Mẹ ghẻ con chồng
 • Trạng Quỷnh - Tập 100: Xay lúa không công
 • Trạng Quỷnh - Tập 99: Lệnh Bà xuất cung
 • Trạng Quỷnh - Tập 98: Nấm Tây cô
 • Trạng Quỷnh - Tập 97: Vụ án cá chép
 • Trạng Quỷnh - Tập 96: Tính già hóa non
 • Trạng Quỷnh - Tập 95: Một chuyến về quê
 • Trạng Quỷnh - Tập 94: Ba bửa ăn
 • Trạng Quỷnh - Tập 93: Vợ chồng lười
 • Trạng Quỷnh - Tập 92: Tiểu thư ngỗ nghịch
 • Trạng Quỷnh - Tập 91: Thiên Lôi xuống trần
 • Trạng Quỷnh - Tập 90: Sư Mõ, Sư Chuông
 • Trạng Quỷnh - Tập 89: Tên trộm đường tán
 • Trạng Quỷnh - Tập 88: Cọp Khánh Hòa
 • Trạng Quỷnh - Tập 87: Đất có vàng
 • Trạng Quỷnh - Tập 86: Thoát nghề ăn trộm
 • Trạng Quỷnh - Tập 85: Sứ giả hòa bình
 • Trạng Quỷnh - Tập 84: Thịt "Tiền Rồng"
 • Trạng Quỷnh - Tập 83: Cứu bạn
 • Trạng Quỷnh - Tập 82: Lấy ân báo oán
 • Trạng Quỷnh - Tập 81: Kẻ cướp hoàn lương
 • Trạng Quỷnh - Tập 79: Đấu trí
 • Trạng Quỷnh - Tập 80: Con cọp da sắt
 • Trạng Quỷnh - Tập 78: Người chân thật
 • Trạng Quỷnh - Tập 77: Kiện Trạng lên quan
 • Trạng Quỷnh - Tập 76: Chia đôi phần thưởng
 • Trạng Quỷnh - Tập 75: Cõng rắn cắn gà nhà
 • Trạng Quỷnh - Tập 74: Xã Trưởng sợ ma
 • Trạng Quỷnh - Tập 73: Con Trâu quý
 • Trạng Quỷnh - Tập 72: Võ sĩ Tây Sơn
 • Trạng Quỷnh - Tập 71: Mướp và Khoai
 • Trạng Quỷnh - Tập 70: Thằng Gà Mun
 • Trạng Quỷnh - Tập 69: Rồng đến nhà Tôm
 • Trạng Quỷnh - Tập 68: Người đẹp trong tranh
 • Trạng Quỷnh - Tập 67: Con rùa vàng
 • Trạng Quỷnh - Tập 66: Quân sư quạt mo
 • Trạng Quỷnh - Tập 65: Kẻ bội nghĩa
 • Trạng Quỷnh - Tập 64: Tráo dâu, tráo trâu
 • Trạng Quỷnh - Tập 63: Mua bê ba lần
 • Trạng Quỷnh - Tập 62: Trả nợ
 • Trạng Quỷnh - Tập 61: Cháy nhà ra mặt chuột
 • Trạng Quỷnh - Tập 60: Bà Ba bán bún bò
 • Trạng Quỷnh - Tập 59: Ván cờ cứu nạn
 • Trạng Quỷnh - Tập 58: Sương gió biên thùy
 • Trạng Quỷnh - Tập 57: Chúa vi hành
 • Trạng Quỷnh - Tập 56: Con Hoa cà pháo
 • Trạng Quỷnh - Tập 55: Nhất quỷ nhì ma
 • Trạng Quỷnh - Tập 54: Ông lái đò
 • Trạng Quỷnh - Tập 53: Cung nữ
 • Trạng Quỷnh - Tập 52: Náo loạn trường thi
 • Trạng Quỷnh - Tập 51: Người bạn quý tộc
 • Trạng Quỷnh - Tập 50: Vào Phú Xuân
 • Trạng Quỷnh - Tập 49: Cái nồi thần
 • Trạng Quỷnh - Tập 48: Đứa con trời đánh
 • Trạng Quỷnh - Tập 47: Thần y
 • Trạng Quỷnh - Tập 46: Anh em họ Lê
 • Trạng Quỷnh - Tập 45: Con Mắm con Muối
 • Trạng Quỷnh - Tập 44: Nữ tướng về hưu
 • Trạng Quỷnh - Tập 43: Trạng Nguyên Trạng Mẻ
 • Trạng Quỷnh - Tập 41: Vỏ quýt dày móng tay nhọn
 • Trạng Quỷnh - Tập 42: Thằng mõ
 • Trạng Quỷnh - Tập 40: Gia tài của cha
 • Trạng Quỷnh - Tập 39: Anh hùng rơm
 • Trạng Quỷnh - Tập 38: Quan lớn
 • Trạng Quỷnh - Tập 37: Trạng ở chùa
 • Trạng Quỷnh - Tập 36: Ăn tết xa quê
 • Trạng Quỷnh - Tập 35: Thành Hoàng khóc
 • Trạng Quỷnh - Tập 34: So tài võ sĩ Tàu
 • Trạng Quỷnh - Tập 33: Con nuôi quan huyện
 • Trạng Quỷnh - Tập 32: Tên trộm kỳ lạ
 • Trạng Quỷnh - Tập 31: Thương nhân Bạch Bì
 • Trạng Quỷnh - Tập 30: Chiến công của Mắm
 • Trạng Quỷnh - Tập 29: Giải oan cho thầy
 • Trạng Quỷnh - Tập 28: Gia sư
 • Trạng Quỷnh - Tập 27: Gia tài họ Quách
 • Trạng Quỷnh - Tập 26: Chàng rể hay chữ
 • Trạng Quỷnh - Tập 25: Trạng chữa bệnh
 • Trạng Quỳnh - Tập 24: Trạng chết Chúa cũng băng hà
 • Trạng Quỳnh - Tập 23: Cây cải tiến Chúa
 • Trạng Quỳnh - Tập 22: Văn võ tranh hùng
 • Trạng Quỳnh - Tập 21: Tráo thư
 • Trạng Quỳnh - Tập 20: Đơn trình bò chết
 • Trạng Quỳnh - Tập 19: Người bạn đồng hành
 • Trạng Quỳnh - Tập 18: Thừa giấy vẽ voi
 • Trạng Quỳnh - Tập 17: Làm ông mai
 • Trạng Quỳnh - Tập 16: Ngọc Người
 • Trạng Quỳnh - Tập 15: Đào Trường Thọ
 • Trạng Quỳnh - Tập 14: Sợ đọc văn tế
 • Trạng Quỳnh - Tập 13: Chôn văn
 • Trạng Quỳnh - Tập 12: Mầm đá
 • Trạng Quỳnh - Tập 11: Tế sao
 • Trạng Quỳnh - Tập 10: Vòng ngọc Trung Quốc
 • Trạng Quỳnh - Tập 9: Thơ trống vần Thiên
 • Trạng Quỳnh - Tâp 8: Đãi tiệc quan Tàu
 • Trạng Quỳnh - Tập 7: Cồn Trạng lột
 • Trạng Quỳnh - Tập 6: Đệ nhất danh họa
 • Trạng Quỳnh - Tập 5: Ghẹo cô hàng nước
 • Trạng Quỳnh - Tập 4: Miệng kẻ sang
 • Trạng Quỳnh - Tập 3: Cúng Thành Hoàng
 • Trạng Quỳnh - Tập 2: Đất nứt con bọ hung
 • Trạng Quỳnh - Tập 1: Sao sáng xứ Thanh
 • Truyện Trạng Quỷnh

  Copyright © Trạng Quỳnh -Trạng Quỷnh

  eVisa Vietnam , Vietnam visa for Sri Lankan, Visa Vietnam for Indian, 베트남 전자 비자, تأشيرة فيتنام الإلكترونية, รับทำวีซ่า เวียดนาม, ベトナム人のビザ申請手続, ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកវៀតណាម។, Visa Elektronik Vietnam, ວີຊາເອເລັກໂຕຣນິກຫວຽດນາມ, Вьетнамын цахим виза